Brugse jeugdverenigingen

Ontdek het Brugse Jeugdwerk

 

Brugge telt vele jeugdverenigingen. Van de gekende scoutsen en ksa's tot de meer kunstzinnige verenigingen zoals de jeugd(muziek)ateliers en de jeugdkoren.

Bekijk hieronder het volledig overzicht of ontdek het aanbod in jouw regio in onze vrijetijdsgids.

 

Jeugdbewegingen

In een jeugdbeweging draait alles om jongeren en jong-zijn. 

De activiteiten vinden plaats in de vrije tijd en gaan 1x per week door. 
Er is meestal werking op zaterdag of zondag. 
Tijdens de vakantie gaan heel wat bewegingen op kamp.
 
We hebben het hier dus over de scouts, chiro, ksa, vksj, fos, ...
 

Jeugd(muziek)ateliers

 
 
Deze verenigingen gaan vooral creatief aan de slag met kinderen en jongeren. 
Boetseren, schminken, knutselen, omgaan met ruimte/licht/geluid… 
het kan allemaal aan bod komen in de jeugdateliers.
 
Jeugdmuziekateliers leggen zich toe op muzikale beleving en het leren bespelen van muziekinstrumenten.
 
Ook de jeugdkoren, jeugdtoneelgezelschappen, jeugdbewegingen voor amateuristische kunstbeoefening vind je hier terug.
 
 

(Politieke) jongerenbewegingen

 
 
Een jongerenbeweging is een vereniging die zich enkel richt naar jongeren van 12 tot 25 jaar en die een werking heeft die zowel voor eigen leden als voor niet-leden openstaat.
 
We hebben het hier over klj, kaj, jong&hib, PAL, jong cd&v, ...
 
 

Experimenteel jeugdwerk

 
 
Deze initiatieven spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die bij de jeugd leven. Het is vernieuwend van aanpak of inhoud.
 
Meestal gaat het hier om nieuwe jeugdverenigingen.
 

 

Gespecialiseerde jeugdbewegingen

 
 
Dit is een jeugdgroep die zich vooral richt op één bepaald thema dat leeft bij de kinderen en jongeren zoals film, toneel, natuurexploratie, wetenschap,...
 
 

 

Jeugddiensten & adviescentra

 
 
Deze organisaties bieden voornamelijk diensten aan, al dan niet gratis, aan verenigingen of aan de jeugd.
 
Denk maar aan het JAC, Wegwijzer, Vivès, ...
 
 

Jeugdhuizen

 
 
In een jeugdhuis ontmoeten jongeren elkaar waardoor ze samen hun vrije tijd invullen met activiteiten die aansluiten bij hun eigen interesses. Een jeugdhuis wordt georganiseerd door en voor jongeren.
 
Brugge telt 2 jeugdhuizen: De Comma en Thope.
 

 

Jeugdvakantiekampen

 
 
Dit zijn verenigingen die tijdens een vakantieperiode een meerdaags verblijf in het binnen- en/of buitenland organiseren onder begeleiding.
 
Heel wat jeugdbewegingen, jongerenbewegingen, ziekenfondsen en ook buurthuizen organiseren vakantiekampen.
 
 

Speelpleinwerking

 
 
Kinderen kunnen tijdens de schoolvakantie deelnemen aan de speelpleinwerking. 
Voornamelijk vrijwillige animatoren (vanaf 15 jaar) begeleiden en animeren de kinderen. Het speelplein is géén kinderopvang.
 
Voor meer informatie omtrent de speelpleinwerking in Brugge kun je terecht bij Kwibus, Oranje en Buurthuis De Wissel.