Kleine uitgaven

Kleine uitgaven

Stad Brugge wil verenigingen helpen om hun eigen infrastructuur goed te onderhouden.
Al naargelang het soort onderhoud wordt een hoger of lager percentage van de kosten gesubsidieerd.  

Wat zijn kleine uitgaven?
Werken die minder dan 6.000 euro incl. btw kosten, worden automatisch als ‘kleine uitgaven’ beschouwd.
Deze werken worden eerst uitgevoerd en pas daarna kan een subsidie aangevraagd worden.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

  • Voor veiligheid – en/of gezondheidswerken is er een subsidie van 80%, met een maximum van 4.800 euro.
  • Voor gewone onderhouds- en instandhoudingswerken is er een subsidie van 50%, met een maximum van 3.000 euro;
  • Voor esthetische werken is er een subsidie van 30%, met een maximum van 1.000 euro

 

Voorbeeld

De CHIRO zit reeds 10 jaar in hun jeugdlokaal en de verf bladdert van de muur af.
Ook hun toiletten hebben de beste tijd gehad en moeten vervangen worden.
Na een negatieve keuring dient de elektriciteit van het gebouw vernieuwd te worden.
De CHIRO laat doorheen het jaar alle werken uitvoeren.

Voor de werken aan de elektriciteit betaalde de CHIRO 3.000 euro.
Terwijl de werken aan de toiletten 1.200 euro kostten en de schilderwerken bedroegen 300 euro.
Via het nieuwe reglement kan de vereniging een subsidie aanvragen, afhankelijk van het soort werken (= klasse) wordt het subsidiebedrag berekend.

De werken aan elektriciteit vallen onder klasse 1 (80% van de kosten, met een max. 4.800 euro).
Werken aan de toiletten vallen onder klasse 2 (50% van de kosten, met een max. 3.000 euro).
Schilderwerken vallen onder klasse 3 (30% van de kosten, met een max. 1.000 euro).

In dit voorbeeld ontvangt de CHIRO voor de werken aan de elektriciteit 2.400 euro,
voor de werken aan de toiletten ontvangen ze 600 euro en 100 euro voor de uitgevoerde schilderwerken.

In totaal ontvangt de CHIRO dus 3.100 euro subsidie.
Zo betaalt de CHIRO zelf maar 1.400 euro.

Aanvraag van de subsidie

Dien hier je aanvraag in


Meer uitleg

Lees hier meer info over onze subsidies.