Alle subsidies op een rij

Subsidie duurzaam materiaal
Kampsubsidie jeugddienst Brugge
Terugbetaling animatorscursus Brugge
Aanvraag werkingssubsidie jeugdbewegingen - jeugddienst Brugge
Schade aan jeugdlokaal door weer - jeugddienst Brugge
Subsidie huur jeugdlokaal jeugddienst Brugge
Bouwen en verbouwen van jeugdlokaal Brugge - Jeugddienst Brugge
Renovatie jeugdlokalen Brugge - Jeugddienst Brugge
Organiseer een festival en krijg tot 3500 euro
Organiseer je eigen ding
Fuif organiseren met steun van jeugddienst Brugge
Subsidie cultureel event - jeugddienst Brugge
Organiseer een project in Brugge

Gebruik de zelf-hulp-tool

Deze documenten moet je bij ons indienen. Genummerde ledenlijst Genummerde leidingslijst Genummerde activiteitenlijst   Vul ook in welke attesten de animatoren hebben, want zo kan je extra centen verdienen *Animator : Animators hebben ofwel aan animatorsattest / ofwel zijn ze minstens 18 jaar en staan al minstens 2 jaar in het jeugdwerk / ofwel zijn ze geslaagd voor A2 opvoeder bijzondere jeugdzorg, kinderverzorgster, ziekhuisverpleegkundige of verpleegaspirant / ofwel zijn ze geslaagd in het eerste jaar van hogere studies in de sociale, pedagogische, psychologische of paramedische richting *Hoofdanimator: Hoofdanimators: hebben ofwel een attest/ ofwel zijn ze minstens 21 jaar en staan minstens 2 jaar in het jeugdwerk / ofwel zijn ze geslaagd in het laatste jaar van hogere studies in de sociale, pedagogische, psychologische of paramedische richting Klik op bovenstaande documenten en je download meteen ons sjabloon. Sla de excelbestanden op als bijv. Ledenlijst+NaamVereniging Heb je al een excellijst die aan onze verreisten voldoet? Dan mag je die uploaden via het formulier (zie stap 3.)   Dien het online aanvraagformulier in voor 30 september  Laad er de ingevulde standaard exceldocumenten op   Vul het formulier 'aanvraag om toelage' in druk het formulier af en laat het door 2 verantwoordelijken ondertekenen stuur het formulier op (postadres binnenweg 2, 8000 Brugge) of breng het binnen in het Huis van de Bruggeling.
Download onze standaard documenten (vanaf excel 2003) Standaard ledenlijst Standaard leidingslijst Vul ook in welke attesten de animatoren hebben, want zo kan je extra centen verdienen *Animator : Animators hebben ofwel aan animatorsattest / ofwel zijn ze minstens 18 jaar en staan al minstens 2 jaar in het jeugdwerk / ofwel zijn ze geslaagd voor A2 opvoeder bijzondere jeugdzorg, kinderverzorgster, ziekhuisverpleegkundige of verpleegaspirant / ofwel zijn ze geslaagd in het eerste jaar van hogere studies in de sociale, pedagogische, psychologische of paramedische richting *Hoofdanimator: Hoofdanimators: hebben ofwel een attest/ ofwel zijn ze minstens 21 jaar en staan minstens 2 jaar in het jeugdwerk / ofwel zijn ze geslaagd in het laatste jaar van hogere studies in de sociale, pedagogische, psychologische of paramedische richting Standaard activiteitenlijst   Vul de standaarddocumenten in en sla de excelbestanden op als bijv. LedenlijstKAMP+NaamVereniging.   Dien het online aanvraagformulier in voor 30 september  Laad er de ingevulde standaard exceldocumenten op   Vul het formulier 'aanvraag om toelage' in druk het formulier af en laat het door 2 verantwoordelijken ondertekenen stuur het formulier op (postadres binnenweg 2, 8000 Brugge) of breng het binnen in het Huis van de Bruggeling.
Verzamel de rekeningen van het aangekochte materiaal op naam van jouw vereniging Let op: iedere factuur die je wil indienen moet minimum 250 euro zijn.   Neem foto's van het aangekochte materiaal   Stuur bovenstaande info door naar jeugd@brugge.be of geef het af in het Huis van de Bruggeling   Vul het formulier 'aanvraag om toelage' in druk het formulier af en laat het door 2 verantwoordelijken ondertekenen stuur het formulier op (postadres binnenweg 2, 8000 Brugge) of breng het binnen in het Huis van de Bruggeling.
Dien deze documenten tegen 30 september bij ons in. De genummerde aanwezigheidslijsten van de deelnemers Het identificatieformulier De kopie van de verzekeringspolis en het betaalbewijs De kopie's van de diploma's, attesten en gelijkstellingen van de begeleiders Optioneel: de jaarplanning   Dien deze documenten tegen 30 september OF 31 januari bij ons in Het financieel verslag: overzicht inkomsten en uitgaven De begroting (overzicht van nog geplande uitgaven voor het komende jaar)   Maak gebruik van ons online aanvraagformulier  Laad er alle documenten op   Vul het formulier 'aanvraag om toelage' in druk het formulier af en laat het door 2 verantwoordelijken ondertekenen stuur het formulier op (postadres binnenweg 2, 8000 Brugge) of breng het binnen in het Huis van de Bruggeling.
Dien deze documenten in tegen 31 maart De door de Algemene Vergadering goedgekeurde rekening van het voorbije jaar en begroting slaande op het huidige kalenderjaar. De totale loonkost, via sociaal secretariaat, van de beroepskracht van het voorbije jaar en een prognose voor het volgende kalenderjaar.   Dien deze documenten in tegen 30 september. Een ledenlijst per 31 augustus van het afgelopen werkjaar Het werkingsverslag en de daaruit voortvloeiende nieuwe doelstellingen en acties Verantwoordingsnota beroepskracht.   Indien gewijzigd - volgende documenten tegen 30 september Het maatschappelijk adres van de vzw en het werkingsadres van het jeugdhuis De verzekeringspolissen voor het komende werkjaar De openingsuren voor het komende werkjaar De statuten.   Stuur ons de documenten door via mail naar jeugd@brugge.be  Vul het formulier 'aanvraag om toelage' in druk het formulier af en laat het door 2 verantwoordelijken ondertekenen stuur het formulier op (postadres binnenweg 2, 8000 Brugge) of breng het binnen in het Huis van de Bruggeling.
Volgende documenten hebben we nodig Afschrift van het huurcontract Betaalbewijzen van de huur   Volgende info hebben we nodig (kan je invullen via ons formulier) Huurprijs Omschrijving van de gehuurde ruimtes   Vul voor 31 maart OF 30 september ons online formulier in   Vul het formulier 'aanvraag om toelage' in druk het formulier af en laat het door 2 verantwoordelijken ondertekenen stuur het formulier op (postadres binnenweg 2, 8000 Brugge) of breng het binnen in het Huis van de Bruggeling.
Verzamel volgende informatie Lijst van de uitgevoerde werken De motivatie Het adres   Verzamel volgende documenten De facturen van de uitgevoerde werken Het bewijs dat je de facturen betaald hebt Fotmateriaal van voor, tijdens en na de werken Positief keuringsverslag (bij werken aan elektriciteit)   Vul voor 31 maart OF 30 september ons online formulier in   Vul het formulier 'aanvraag om toelage' in druk het formulier af en laat het door 2 verantwoordelijken ondertekenen stuur het formulier op (postadres binnenweg 2, 8000 Brugge) of breng het binnen in het Huis van de Bruggeling.

Nog een vraag? Stel hem aan jouw regioverantwoordelijke

Regioverantwoordelijke jeugddienst Brugge
Regioverantwoordelijke jeugddienst Brugge
Regioverantwoordelijke jeugddienst Brugge
Regioverantwoordelijke jeugddienst Brugge