Terugbetaling cursus

terugbetaling animatorcursus jeugddienst Brugge

Je wil een cursus (hoofd)animator volgen
of je hebt er net één gevolgd?
Dan kan je 50 % of 75 % van jouw inschrijvingskosten terugbetaalt krijgen!

Ook als jij als vereniging kadervorming gratis aanbiedt aan jouw leden,
kan jij een deel van de inschrijvingskosten terugbetaald krijgen!

 

Voor wie?

1. Brugse jongeren

2. Jongeren tot 25 jaar oud
die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Brugge
en die lid zijn van een erkend Brugs jeugdwerkinitiatief
en die bij hun stad of gemeente geen subsidie voor de gevolgde (kader)vorming kunnen bekomen.

3. Plaatselijke jeugdwerkinitiatieven
mits de (kader)vorming gratis wordt aangeboden en minimaal 10 Brugse jongeren deelnemen.
De (kader)vorming moet ingericht zijn of gegeven worden door erkende vormingsorganisaties of -diensten.

 

 

Hoe de subsidie ontvangen?

1. Volg de cursus bij een landelijk erkend jeugdwerkinitiatief (bekijk de lijst)

2. Dien ten laatste 60 dagen na het volgen van de cursus het aanvraagformulier in

 

 

Voeg volgende documenten toe

Voor individuele jongeren.

> Je deelnameattest

> Betalingsbewijs van de (kader)vorming

> Voor niet Bruggelingen een bewijs van lidmaatschap van een erkend Brugs jeugdvereniging.

 

Voor plaatselijke jeugdverenigingen.

> Een overzicht met de deelnemerslijst, locatie, data en onderwerp van de vorming
en de datum en handtekening van de instructeur(s) met de vermelding van de erkende vormingsorganisatie of -dienst.

> Een betalingsbewijs