Kadervorming

Terugbetaling cursus

Je wil een cursus (hoofd)animator volgen of je hebt er net één gevolgd?
Weet dan dat de Jeugddienst 50 % of 75 % van jouw inschrijvingskosten terugbetaalt!
Ook als jij als vereniging kadervorming gratis aanbiedt aan jouw leden, kan jij een deel van de inschrijvingskosten terugbetaald krijgen!

Voor wie?

  1. Brugse jongeren
  2. Jongeren tot 25 jaar oud die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Brugge en die lid zijn van een erkend Brugs jeugdwerkinitiatief en die bij hun stad of gemeente geen subsidie voor de gevolgde (kader)vorming kunnen bekomen.
  3. Plaatselijke jeugdwerkinitiatieven mits de (kader)vorming gratis wordt aangeboden en minimaal 10 Brugse jongeren deelnemen.

De (kader)vorming moet ingericht zijn of gegeven worden door erkende vormingsorganisaties of -diensten.

Hoe de subsidie ontvangen?

  1. Volg de cursus bij een landelijk erkend jeugdwerkinitiatief (bekijk de lijst)
  2. Dien ten laatste 60 dagen na het volgen van de cursus het aanvraagformulier in

Voeg volgende documenten bij:

Voor individuele jongeren.

  • Je deelnameattest
  • Betalingsbewijs van de (kader)vorming
  • Voor niet Bruggelingen een bewijs van lidmaatschap van een erkend Brugs jeugdvereniging.

 

Voor plaatselijke jeugdverenigingen.

  • Een overzicht met de deelnemerslijst, locatie, data en onderwerp van de vorming en de datum en handtekening van de instructeur(s) met de vermelding van de erkende vormingsorganisatie of -dienst.
  • Een betalingsbewijs


Je wordt ten laatste 2 maand na het indienen van je aanvraag schriftelijk op de hoogte gehouden over je aanvraag.

animator in het jeugdwerk